THÔNG TIN ÔNG Bùi Xuân Lạng
CON TRAI THỨ 3 CỦA ÔNG Bùi Xuân Quang
Địa chỉ: TP Hải Phòng
Họ và tên
Bùi Xuân Lạng
Tên tự (hiệu/thụy)
Vũ Tuấn Giang
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 12, là con thứ 3 trong gia đình
Tình trạng
Đã mất
Năm mất
An táng
TP Hải Phòng
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 
Còn sống
2
 
Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú