THÔNG TIN ÔNG Bùi Phong
CON TRAI THỨ 2 CỦA ÔNG Bùi Xuân Hồng
Địa chỉ: Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Nghề nghiệp: Giáo viên
Họ và tên
Bùi Phong
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 13, là con thứ 2 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 
Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú