Nhân ngày giỗ tổ họ Bùi làng Xuân Bảng - Nghĩ về nguồn cội
Trong truyền thống văn hóa của người Việt Nam, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” luôn luôn được đề cao. Thờ cúng tổ tiên là một hình thức tín ngưỡng thể hiện rõ nét truyền thống ấy. Nhân ngày giỗ tổ họ Bùi ở làng Xuân Bảng (Thanh Yên - Thanh Chương - Nghệ An) vào ngày 28/07 AL, xin có đôi lời về truyền thống cúng giỗ tổ tiên của người Việt Nam nói chung và của họ Bùi ở làng Xuân Bảng nói riêng...